UCHWAŁA NR I/2/2014

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Augustów.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 5 ust.1 Regulaminu Rady Gminy Augustów stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu Gminy Augustów (uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dn. 29 marca 2012 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1413) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Augustów zostali wybrani:

1. Pani EWA FRĄCKIEWICZ

2. Pan ANDRZEJ KOWALEWSKI

§ 2. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Szczęsna

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2014-12-12

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2014-12-12

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2014-12-12