KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Informujemy, że w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa Urząd Gminy Augustów, zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stosuje monitoring wizyjny.
Monitoringiem objęty jest obszar budynku Urzędu Gminy i parking.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), informujemy:
1) administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Augustów adres: ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów, tel. 87 643 30 56, email: gmina-augustow@gmina-augustow.eu
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e.pszczola@gmina-augustow.eu ; tel. 87 643 30 56
3) celem przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym - zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z wymogami art. 7 ust. 14 oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późniejszymi zmianami)
4) dane z monitoringu udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
5) Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zarejestrowania, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa na podstawie art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późniejszymi zmianami).
6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 15 ust. 4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późniejszymi zmianami)
7) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zasady funkcjonowania monitoringu reguluje Zarządzenie nr KK.120.08.2019 Wójta Gminy Augustów z dnia 20 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Augustów

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Pszczoła

Data wytworzenia: 2019-06-13

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-13

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-06-13