Ochrona środowiska, utrzymanie czystości i porządku w gminie

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY AUGUSTÓW

 

 

 

1.Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów.

3.Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

4.Informacja o znajdujących się na terenie gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

5.Program Ochrony Środowiska (Uchwała XXVII/224/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 21 sierpnia 2014)

 

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 

-w formacie docx     -w formacie pdf

 

Postanowienie z dnia 28 stycznia 2009 roku - wyjaśnienie treści decyzji NR OSW 7624/01/05 z dnia 15 listopada 2005.

 

Postanowienie z dnia 28 stycznia 2009 roku - wyjaśnienie treści postanowienia NR OSW 7624/01/05 z dnia 03 listopada 2005.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów - Mikucki Jan

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Augustów

Data wytworzenia: 2006-03-07

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Data wprowadzenia: 2006-03-07

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2006-03-07