Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Urządu Gminy Augustów
 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy Augustów uruchomiona została roku elektroniczna skrzynka podawcza.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

Skrzynka dostępna jest na portalu ePUAP

Bezpośredni link do usługi "Pismo ogólne do podmiotu publicznego":

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Po zalogowaniu należy kliknąć odnośnik  , a następnie w formatce

"ustaw/zmień adresata" wpisać "Urząd Gminy w Augustowie"

a następnie wybrać Urząd Gminy w Augustowie. W tym momencie dokument jest już gotowy do wysłania,

wystarczy uzupełnić go treścią i dodać ewentualne załączniki.

 

 

Akceptowane i stosowane struktury dokumentów elektronicznych:
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Urząd Gminy Augustów akceptuje następujące struktury dokumentów elektronicznych:

 

 
PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE I SZYFRUJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE WYMIANĘ DANYCH Z INNYMI SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI UŻYWANYMI DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
 
 
Lp.
 
Nazwa skrócona protokołu oraz jego wersja
 
 
Oryginalna pełna nazwa protokołu
 
 
Opis protokołu
 
 
Organizacja określająca normę lub standard
 
Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
1.
 
Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:
 
1.1
 
IP
wersja 4
 
Internet Protocol
 
Protokół komunikacyjny dla Internetu
 
IETF
 
RFC 0791
 
1.2
 
TCP
 
Transmission Control Protocol
 
Strumieniowy protokół komunikacyjny
 
IETF
 
RFC 0793
 
1.3
 
HTTP
wersja 1.1
 
Hypertext Transfer Protocol
 
Protokół komunikacyjny sieci WWW
 
IETF
 
RFC 2616
 
2.
 
Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi prowadzonej w formie komunikacji pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:
 
2.1
 
SMTP/MIME
 
Simple Mail Transfer Protocol/ Multi-Purpose Internet Mail Extensions
 
Protokoły komunikacyjne wysyłania poczty elektronicznej
 
IETF
 
RFC 2045
RFC 2046
RFC 2047
RFC 2048
RFC 2049
RFC 2231
RFC 2646
RFC 2821
RFC 2822
RFC 3023
 
3.
 
Do szyfrowania wymiany danych z systemami teleinformatycznymi stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:
 
3.1
 
SSL
wersja 3/TLS
 
Secure Sockets Layer / Transport Layer Security
 
Protokół szyfrujący dla sieci WWW
 
IETF
 
RFC 2246
 
3.2
 
S/MIME
wersja 3
 
Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions
 
Protokół szyfrujący dla poczty elektronicznej
 
IETF
 
RFC 2631
RFC 2632
RFC 2633
RFC 3369
 
4.
 
Do wymiany danych z systemami teleinformatycznymi w zakresie innych usług sieciowych stosuje się co najmniej jeden z następujących protokołów:
 
4.1
 
DNS
 
Domain Name System
 
Protokół komunikacyjny odpowiedzialny za odnajdywanie, informacji o adresach IP
 
IETF
 
RFC 1035
 
4.2
 
FTP
 
File Transfer Protocol
 
Protokół przesyłania plików
 
IETF
 
RFC 959
 
 
FORMATY DANYCH ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
 
 
Lp.
 
Nazwa skrócona standardu oraz jego wersja
 
 
Oryginalna pełna nazwa standardu
 
 
Opis standardu
 
 
Organizacja określająca normę lub standard
 
Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego
 
1.
 
Do kodowania i szyfrowania informacji stosuje się następujące formaty danych:
 
1.1
 
Unicode UTF-8 wersja 3.0
 
Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS), UCS transformation format UTF-8
 
Standard kodowania znaków umożliwiający w zamierzeniu zapisanie wszystkich pism używanych na świecie
 
ISO
 
ISO 10646-1:2000
 
2.
 
Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych, umożliwiających ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów:
 
4.
 
Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:
 
2.2
 
.rtf
wersja 1.6
 
Rich Text Format Specification
 
Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf
 
Microsoft Corp.
 
 
 
2.3
 
.pdf wersja 1.4
 
Portable Document Format
 
Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .pdf w wersji 5 przeglądarki Adobe Reader - standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu
 
Adobe Systems Inc.
 
 
 
2.4
 
.doc
 
 
 
Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc -standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu
 
Microsoft Corp.
 
 
 
3.
 
Do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:
 
3.1
 
.jpg (.jpeg)
 
Digital compression and coding of continuous-tone still images
 
Pliki typu .jpg (Joint Photographic Experts Group)
 
ISO
 
ISO 10918
 
3.2
 
.gif wersja 98a
 
Graphics Interchange Format
 
Pliki typu .gif
 
CompuServe Inc.
 
 
 
3.3
 
.tif (.tiff)
 
Tagged Image File Format
 
Pliki typu .tif
 
Adobe Systems Inc.
 
 
 
3.4
 
.png
 
Portable Network Graphics
 
Plik typu .png
 
ISO
 
ISO/IEC 15948:2003
 
4.1
 
.zip
 
ZIP file format
 
Format kompresji plików
 
PKWARE
Inc.
 
 
 
2.1
 
.txt
 
 
 
Dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt
 
 
 
 
 
4.2
 
.rar
 
RAR file format
 
Format kompresji plików
 
RarSoft
 
 
 
5.
 
Do tworzenia i modyfikacji stron WWW stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:
 
5.1
 
HTML
wersja 4.01
 
Hypertext Markup Language
 
Standard języka znaczników formatujących strony WWW
 
W3C
 
 
 
B.
 
Do określenia układu informacji w dokumencie elektronicznym stosuje się następujące formaty danych:
 
1.
 
Do definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się następujące formaty danych:
 
1.1
 
XML
 
Extensible Markup Language
 
Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w formie elektronicznej
 
W3C
 
 
 
1.2
 
XSD
(schemat XML)
 
 
 
Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML
 
W3C
 
 
 
2.
 
Do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:
 
2.1
 
XSL
 
Extensible Stylesheet Language
 
Język formatowania danych XML
 
W3C
 
 
 
2.2
 
XSLT
 
Extensible Stylesheet Language Transformation
 
Język formatowania danych XML
 
W3C
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
A.
 
Do przetworzenia informacji na dane w układzie bitowym stosuje się następujące formaty danych:
 
 
 
Objaśnienia skrótów nazw organizacji z kol. 5:
FSF - Free Software Foundation
IETF - Internet Engineering Task Force
ISO - International Standardization Organization
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OGC - Open Geospatial Consortium Inc.
OMA - Open Mobile Alliance
W3C - World Wide Web Consortium
 
 

 

 

Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny doręczony Urzędowi Gminy Augustów zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Inne wymagania

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Augustów muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym ePUAP - w innym wypadku petent zostanie poproszony o uzupełnienie swojego dokumentu o taki podpis.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Augustów zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2008-06-24

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2015-12-10

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2008-06-24