NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Od początku 2016 roku na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie Ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).
Od 1 stycznia 2016 r. w powiecie augustowskim działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w powiecie augustowskim w roku 2018

Informacja Starostawa Powiatowego w Augustowie z dnia 04 kwietnia 2019 roku dotycząca pomocy prawnej.

  

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Pszczoła

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Pszczoła

Data wytworzenia: 2016-01-19

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2016-01-19

Data modyfikacji: 2019-04-11

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-01-19