Akty prawne ogłaszane w trakcie VIII kadencji (2018-2023)

Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Data ogłoszenia Jednolity identyfikator aktu
29 listopada 2018 Uchwała II/9/2018 04 grudnia 2018 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4853
20 grudnia 2018 Uchwała III/12/2018 28 grudnia 2018 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5398
20 grudnia 2018 Uchwała III/16/2018 28 grudnia 2018 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5399
20 grudnia 2018 Uchwała III/17/2018 28 grudnia 2018 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5400
20 grudnia 2018 Uchwała III/20/2018 25 stycznia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=637
20 grudnia 2018 Uchwała III/23/2018 25 stycznia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=638
20 grudnia 2018 Uchwała III/11/2018 08 lutego 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=904
20 grudnia 2018 Uchwała III/19/2018 08 lutego 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=905
01 lutego 2019 Uchwała IV/25/2019 08 lutego 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=924
01 lutego 2019 Uchwała IV/27/2019 08 lutego 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=925
01 lutego 2019 Uchwała IV/28/2019 08 lutego 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=926
29 marca 2019 Uchwała V/31/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2129
29 marca 2019 Uchwała V/32/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2130
29 marca 2019 Uchwała V/33/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2131
29 marca 2019 Uchwała V/34/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2132
29 marca 2019 Uchwała V/35/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2133
29 marca 2019 Uchwała V/36/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2134
29 marca 2019 Uchwała V/37/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2135
29 marca 2019 Uchwała V/38/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2136
29 marca 2019 Uchwała V/39/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2137
29 marca 2019 Uchwała V/40/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2138
29 marca 2019 Uchwała V/41/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2139
29 marca 2019 Uchwała V/42/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2140
29 marca 2019 Uchwała V/43/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2141
29 marca 2019 Uchwała V/44/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2142
29 marca 2019 Uchwała V/45/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2143
29 marca 2019 Uchwała V/46/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2144
29 marca 2019 Uchwała V/47/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2145
29 marca 2019 Uchwała V/48/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2146
29 marca 2019 Uchwała V/49/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2147
29 marca 2019 Uchwała V/50/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2148
29 marca 2019 Uchwała V/51/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2149
29 marca 2019 Uchwała V/52/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2150
29 marca 2019 Uchwała V/53/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2151
29 marca 2019 Uchwała V/54/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2152
29 marca 2019 Uchwała V/55/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2153
29 marca 2019 Uchwała V/56/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2154
29 marca 2019 Uchwała V/57/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2155
29 marca 2019 Uchwała V/58/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2156
29 marca 2019 Uchwała V/59/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2157
29 marca 2019 Uchwała V/60/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2158
29 marca 2019 Uchwała V/61/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2159
29 marca 2019 Uchwała V/62/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2160
29 marca 2019 Uchwała V/63/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2161
29 marca 2019 Uchwała V/64/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2162
29 marca 2019 Uchwała V/65/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2163
29 marca 2019 Uchwała V/66/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2164
29 marca 2019 Uchwała V/67/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2165
29 marca 2019 Uchwała V/68/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2166
29 marca 2019 Uchwała V/69/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2167
29 marca 2019 Uchwała V/71/2019 09 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2168
29 marca 2019 Uchwała V/70/2019 11 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2237
29 marca 2019 Uchwała V/72/2019 11 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2238
01 lutego 2019 Uchwała IV/29/2019 15 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2313
12 marca 2019 Zarządzenie OR.0050.36.201 30 kwietnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2564
29 marca 2019 Uchwała V/74/2019 20 maja 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2775
28 maja 2019 Uchwała VI/82/2019 03 czerwca 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3052
28 maja 2019 Uchwała VI/81/2019 03 czerwca 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3051
28 maja 2019 Uchwała VI/80/2019 04 czerwca 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3086
28 maja 2019 Uchwała VI/83/2019 07 czerwca 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3201
26 czerwca 2019 Uchwała VII/87/2019 28 czerwca 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3472
26 czerwca 2019 Uchwała VII/90/2019 10 lipca 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3696
28 sierpnia 2019 Uchwała VIII/95/2019 05 września 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4273
28 sierpnia 2019 Uchwała VIII/96/2019 05 września 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4274
28 sierpnia 2019 Uchwała VIII/97/2019 05 września 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4275
28 sierpnia 2019

Uchwała

VIII/100/2019 13 września 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4448
07 października 2019

Uchwała

IX/102/2019 09 października 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4847
07 października 2019

Uchwała

IX/104/2019 28 października 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5012
29 października 2019

Uchwała

X/106/2019 05 listopada 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5122
29 października 2019 Uchwała X/107/2019 05 listopada 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5123
29 listopada 2019 Uchwała XI/109/2019 03 grudnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5768
29 listopada 2019 Uchwała XI/110/2019 03 grudnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5769
29 listopada 2019 Uchwała XI/111/2019 03 grudnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5770
29 listopada 2019 Uchwała XI/112/2019 03 grudnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5771
29 listopada 2019 Uchwała XI/113/2019 10 stycznia 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=286
20 grudnia 2019 Uchwała XII/115/2019 23 grudnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6288
20 grudnia 2019 Uchwała XII/117/2019 23 grudnia 2019 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6289
20 grudnia 2019 Uchwała XII/121/2019 16 stycznia 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=434
20 grudnia 2019 Uchwała XII/124/2019 16 stycznia 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=435
05 lutego 2020 Uchwała XIII/126/2020 07 lutego 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=933
05 lutego 2020 Uchwała XIII/127/2020 07 lutego 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=934
05 lutego 2020 Uchwała XIII/128/2020 13 lutego 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1041
10 marca 2020 Uchwała XIV/131/2020 12 marca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1491
10 marca 2020 Uchwała XIV/134/2020 12 marca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1493
10 marca 2020 Uchwała XIV/141/2020 12 marca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1494
10 marca 2020 Uchwała XIV/132/2020 12 marca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1492
10 marca 2020 Uchwała XIV/139/2020 16 marca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1546
05 marca 2020 Zarządzenie OR.0050.154.2020 24 marca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1665
27 maja 2020 Uchwała XV/143/2020 02 czerwca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/2626/
27 maja 2020 Uchwała XV/144/2020 02 czerwca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/2627/
27 maja 2020 Uchwała XV/145/2020 02 czerwca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/2628/
27 maja 2020 Uchwała XV/146/2020 02 czerwca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/2630/
27 maja 2020 Uchwała XV/151/2020 04 czerwca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/2704/
27 maja 2020 Uchwała XV/153/2020

02 czerwca 2020

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/2629/
30 czerwca  2020 Uchwała XVI/159/2020 08 lipca 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/3182/
15 września 2020 Uchwała XVII/162/2020 29 września 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/4054/
15 września 2020 Uchwała XVII/166/2020 23 września 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/3999/
15 września 2020 Uchwała XVII/167/2020 23 września 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/4000/
15 września 2020 Uchwała XVII/168/2020 23 września 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/4001/
15 września 2020 Uchwała XVII/171/2020 24 września 2020 http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/4019/

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-10-09

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2018-12-05