1. Ordynacja podatkowa Dz.U. Nr 8 z 2005 roku poz.60

2. Łączne zobowiązania pieniężne Dz.U. Nr 105 z 1999 roku poz.1200

3. Podatek rolny Dz.U. Nr 94 z 1993 roku poz. 431

4. Podatki i opłaty lokalne Dz.U. Nr 9 z 2002 roku poz. 84

5. Opłata skarbowa Dz.U. Nr 253 z 2004 roku poz. 2532

6. Wykonywanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz.U. Nr 27 z 2002 roku poz. 268

7. Polska klasyfikacja działalności Dz.U. Nr 33 z 2004 roku poz. 289

8. Prawo ochrony przyrody Dz.U. Nr 92 z 2004 roku poz. 880

9. Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62 z 2001 roku poz. 627

10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 100 z 2001 roku poz. 1085

11. Ustawa prawo wodne Dz.U. Nr 115 z 2001 roku poz. 1229

12. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U Nr 80 z 2003 roku poz. 717

13. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz.U. Nr 46 z 2000 roku poz. 543

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Dębowska

Wprowadzający: Halina Dębowska

Data wprowadzenia: 2005-03-11

Modyfikujący: Halina Dębowska

Data modyfikacji: 2005-03-11

Opublikował: Halina Dębowska

Data publikacji: 2005-03-11