20201229-Obwieszczenie

Państwowe Gospodarstwo Wodne                                                                                            Augustów, dnia 22 grudnia 2020 r.            

Wody Polskie

BI.ZUZ.1.4210.3.76.2.2020.KMP

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie

zawiadamia

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego na działce o nr geod. 462/1, obręb Jeziorki, gm. Augustów.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Augustowie, z siedzibą przy ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, w godz. 830 - 1430. Sprawę prowadzi Katarzyna Miezio-Piwnicka (e-mail: Katarzyna.Miezio-Piwnicka@wody.gov.pl).

Jednocześnie informuję, że zawiadomienie o wydaniu decyzji nastąpi w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (https://wodypolskie.bip.gov.pl/).

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2020-12-29

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-12-29

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2020-12-29