ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

 

W sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014r. poz. 1118, ze zm.) najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy.

Corocznie opracowuje się Roczny Program Współpracy Gminy Augustów z organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w w/w ustawie w celu wspólnego działania i rozwoju Gminy.

W związku z przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016    Wójt Gminy Augustów zaprasza  przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych wymienionych niżej a działających na terenie naszej Gminy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 30 października  2015 r. o godzinie 14˚˚ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Augustowie .

Celem spotkania będzie omówienie projektu w/w Programu  Współpracy oraz współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi.

Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 500531913. 

                                                                                                           

Projekt Programu

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2015-10-23

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2015-10-23

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2015-10-23