Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 13 października 2019 roku.

PORTAL WYBORCZY PKW

1.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

3.Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

4.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

5.Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

7.Informacja  o upływie terminów związanych  z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

8.Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach  z dnia 22 sierpnia 2019 r.  o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń  zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców  niepełnosprawnych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

9.Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP  zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

10. Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach  z dnia 22 sierpnia 2019 r.  o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

11.Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do  Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

12.Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

13.Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

14.Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 13 września 2019 r.o losowaniu kandydatów oraz o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów.

15.Protokoły z przeprowadzonych losowań składów obwodowych komisji wyborczych.

16.Postanowienie nr 201/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Augustów.

17.Informacja Wójta Gminy Augustów o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

18.POSTANOWIENIE NR 232/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

19.Informacje dla osób niepełnosprawnych:

 20.Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.

21.Postanowienie nr 250/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Augustów.

22.Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych (stan na 2019/10/02).

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Data wytworzenia: 2019-08-12

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2019-08-12