Wybory uzupełniające do Senatu RP zarządzone na dzień 06 marca 2016

1.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Zarządzenie Wójta Gminy Augustów w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

3.Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

4.Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

5.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

6.Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

7.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

8.Załączniki (Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa, Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego).

9.Obwieszczenie Wójta Gminy Augustów z dnia 18 stycznia 2016 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59.

10.Informacja o wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - ulotka.

11.Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do senatu rzeczypospolitej polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

12.Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

13.ZARZĄDZENIE NR OR.0050.118.2016 WÓJTA GMINY AUGUSTÓW z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2016-01-07

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2016-12-07

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2016-01-07