Wybory uzupełniające do Rady Gminy Augustów - 24 listopada 2019 roku.

PORTAL WYBORCZY PKW

1.Zarządzenie Nr 124/2019 Wojewody Podlaskiego  z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Augustów.

2.Komunikat Komisarza Wyborczego W Suwałkach z dnia 16 września 2019 r. w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Augustów w okręgu wyborczym nr 8, zarządzonymi na dzień 24 listopada 2019 r.

3.Obwieszczenie Wójta Gminy Augustów z dnia 18 września 2019 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie w wyborach do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

4.Zarządzenie nr OR.0050.94.2019 Wójta Gminy Augustów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

5.Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów w liczbie 6 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 14.00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 15, 16-400 Suwałki.

6.Postanowienie nr 265/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie.

7.Postanowienie nr 266/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

8.Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów zupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

9.Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

10.Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

11.Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów na radnego do Rady Gminy Augustów.

12.Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie.

13.Informacja o publicznym losowaniu numerów list kandydatów w wyborach uzupełniających.

14.Obwieszczenie Wójta Gminy Augustów o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów w okręgu wyborczym nr 8, zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

15.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie z dnia 25 października 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

16.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie z dnia 25 października 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

17.Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 października 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczej.

18.Informacja o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Augustów, zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

19.Postanowienie NR 267/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Augustów.

20.Postanowienie NR 268/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

21.Dokumenty z dnia wyborów:

Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego.
Protokół z wyborów do Rady Gminy Augustów sporządzony dnia 24 listopada 2019 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Augustowie.
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym.

22.Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 28 listopada 2019 r.  o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów, zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

23.POSTANOWIENIE Nr 1/2020 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Augustów

Data wytworzenia: 2019-08-28

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2020-01-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-08-28