Sekretarz Gminy

Mgr Elżbieta Pszczoła

tel. (087) 643 30 56
e-mail: epszczola@op.pl


Sekretarz Gminy
urzęduje w godzinach:


poniedziałek - piątek od 715 do 1500

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

1.Opracowywanie projektów zmian regulaminu.

2.Opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy.

3.Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.

4.Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

5.Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych.

6.Nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.

7.Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.

8.Koordynowanie i wykonywanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie.

9.Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

10.Ewidencjonowanie wystąpień NIK, RIO i innych organów kontroli zewnętrznej.

11.Koordynacja zadań związanych z:

    - wyborami: prezydenta RP, do sejmu i senatu, samorządowymi, ławników sadów powszechnych,

   - przeprowadzeniem referendów ogólnokrajowego, lokalnego,

   - przeprowadzeniem spisów powszechnych,

12.Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2016-09-15

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2003-09-12

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2016-09-15

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2003-09-12