DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GASNICZEGO

Gmina Augustów informuje, że w ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonała zakupu sprzętu dla jednostek OSP Topiłówka oraz OSP Netta.

Dotację w kwocie 10.000,00 zł. Gmina Augustów otrzymała w ramach umowy Nr DIT-I.3031.76.2018 zawartej w dniu 25 maja 2018 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Augustów.

W ramach przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w wysokości 10.000, 00 zł. oraz przy udziale środków własnych Gminy Augustów w wysokości 2.450,00 zł. zakupiono następujące wyposażenie:

Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówce:
1. Ubranie specjalne US-07 1 kpl.,
2. Buty specjalne strażackie 1 para,
3. Rękawice ratownicze LESLEY 1 para,
4. Butla aluminiowa 2,7 l z zaworem 1 szt.,
5. Butla Fenzy stalowa 6l z zaworem 2 szt.,
6. Sygnalizator bezruchu motion SCOUT K-T-UK 3 szt.,
7. Kamizelka ostrzegawcza R z nadrukiem 1 szt.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Netcie Drugiej
1. Hełm strażacki Heros – Titan 4 szt.

 

Ogólna wartość zakupionego sprzętu do jednostek OSP Topiłówka oraz OSP Netta wyniosła 12.450,00 zł.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Truszkowski

Data wytworzenia: 2018-11-14

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-11-14

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-11-14