Sprawozdanie
z wykorzystania przyznanych środków finansowych:

 Uchwałą Nr XI/478/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 maja 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej – w dniu 16 czerwca br Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił pomocy finansowej dla Urzędu Gminy Augustów w wysokości 5000,00 zł. –słownie złotych: pięć tysięcy.
W dniu 27 sierpnia br. zamówiono 5 kpl. ubrań specjalnych US-06/A w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „SUBOR” - Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak ul. Towarowa 40 28 – 200 STASZÓW.
W dniu 02-09-2014 zamówienie zostało zrealizowane.
W/w ubrania strażackie zostały zakupione dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnicy dla druhów: Piotr Gnojewski, Krzysztof Paul, Piotr Mróz, Kamil Czerobka, Wojciech Dawidowicz.

  


 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stanisław Kondracki

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2014-09-29

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2014-09-29

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2014-09-29