ANALIZA

CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁANIA KSRG W WOJ. PODLASKIM NA SZCZEBLU GM. AUGUSTÓW W 2006 ROKU


L.p.

Cel

Kierunek działania – zadania podstawowe

1

Zapewnienie sprawnej koordynacji funkcjonowania KRSG na poziomie gminy

W ramach doskonalenia działań:

 • przeprowadzono szkolenie członków GZR oraz omówiono zagrożenia, które mogą wystąpić na terenie gminy oraz uaktualniono bazę danych o gm. Augustów i bazę danych OSP;

 • stałe doskonalenie członków w zakresie koordynacji realizacji działań ratowniczych;

 • współpraca ze Starostą i Komendantem Powiatowym PSP prowadzona jest na bieżąco;

 • w miesiącu maju przeprowadzono lustrację obiektów i jednostek OSP pod względem mobilności i przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych;

 • dotacje celowe dla jednostki OSP wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem tj.

OSP Topiłówka – na ogrzewanie garażu i remizy. Dotacja została rozliczona w terminie.


2.

Zapewnienie mobilności i dyspozycyjności jednostek OSP oraz bezpieczeństwa indywidualnego strażaków i należnych świadczeń

 • pojazdy i inny sprzęt będący na wyposażeniu jednostek jest sprawny technicznie. Materiały pędne i inne środki uzupełniane są na bieżąco;

 • w OSP Topiłówka wykonano ogrzewanie garażu i remizy;

 • środki ochrony indywidualnej strażaków są zakupywane w miarę potrzeb i posiadanych środków;

 • w 2006 roku strażacy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz biorący udział w zawodach sportowo-pożarniczych;

 • ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz podczas szkoleń był wypłacany po 5 zł/godz.

3.

Zapewnienie właściwego wyszkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych

 • 12 druhów odbyło przeszkolenie z zakresu kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego;

 • 1 druh odbył przeszkolenie z zakresu obsługi agregatów prądotwórczych w Łapach;

 • druhowie z OSP Netta brali udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego;

 • siedem jednostek miejsko-gminnych wzięło udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w dniu 04 czerwca 2006 r. w miejscowości Biernatki. Nie uczestniczyła 1 jednostka.


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2007-02-07

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2007-02-07

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2007-02-07