UCHWAŁA NR VIII/91/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Augustów

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 2019 r. poz. 506, POZ. 1309) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się rezygnację Radnego Zdzisława Chmielewskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Augustów.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Danuta Kulbacka


Uzasadnienie

Z dniem 31 lipca 2019 r. Radny Zdzisław Chmielewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Augustów. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w przypadku rezygnacji przewodniczącego, rada podejmuje uchwałą w sprawie przyjęcia rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-09-03

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-09-03