UCHWAŁA NR VI/77/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Augustów wotum zaufania

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:

§ 1.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy Augustów postanawia udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Augustów
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • VI-77-2019.pdf (PDF, 158,31 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-06-04

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-04

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-06-04