UCHWAŁA NR III/13/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
20 grudnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Augustów.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000; poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory do organów samorządu mieszkańców wsi w terminie od dnia 11 stycznia 2019 r. do 25 lutego 2019 roku.
§ 2. Wybory są przeprowadzane w trybie i na zasadach określonych w § 17 i 18 Statutów Sołectw.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-31