AB.I.6740.72.2019 Augustów, dnia 02.12.2019r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późń. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)

informuję

że na wniosek z dnia 12.11.2019r. Electronic Control System S.A. ul. Krakowska 84, 32-083 Balice reprezentowanej przez Alfreda Klimczyka, Networks Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej składającej się z: wieży stalowej o wysokości 40,90 m (wysokość całkowita wraz ze sztycą odgromową 41,75 m) na żelbetowym fundamencie, instalacji antenowej, urządzeń technicznych na stalowym ruszcie na poziomie utwardzonego terenu, wewnętrznej linii zasilającej i ogrodzenia na dz. nr ewid. 37/4 w m. Janówka, gm. Augustów.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa ZIeziula - Starostwo Powiatowe w Augustowie

Data wytworzenia: 2019-12-02

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-12-02

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-12-02