Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej

    Wójt Gminy Augustów informuje, iż planowane jest przystąpienie Gminy Augustów do programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W ramach dotacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Gmina, aby móc skorzystać z dofinansowania jest zobowiązana do przeprowadzenia inwentaryzacji w celu ustalenia ilości w/w odpadów.
W związku z powyższym, rolnicy prowadzący działalność na terenie Gminy Augustów, którzy są zainteresowani przekazaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag muszą złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów.
Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów lub do pobrania w Urzędzie Gminy Augustów pokój nr 29.
Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów osobiście lub pocztą do dnia 22 listopada 2019 r. włącznie.

Zastępca Wójta
mgr Zdzisław Chmielewski


Załącznik (wniosek) do inwentaryzacji:

w formacie pdf
w formacie edytowalnym (.docx)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Raczyńska-Pycz

Data wytworzenia: 2019-11-06

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-11-06

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-11-06