ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI
W sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami
Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 688) najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy.

W związku z przygotowywaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, Wójt Gminy Augustów zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Augustów, w sali konferencyjnej .

W/w projekt jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz BIP-u Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.
Szczegółowych informacji udziela kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, nr tel. 87 6437437

Augustów, dnia 25.10.2019r.

 

Roczny Program Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi - projekt na rok 2020.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Tomaszewski

Data wytworzenia: 2019-10-25

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-10-25

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-10-25