Informacja o spotkaniu promocyjnym dotyczącym projektu pn. „ Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w dniu 27 listopada 2018 r.

Logo Logo Logo

W dniu 27 listopada 2018r. w świetlicy wiejskiej w Turówce odbyło się Spotkanie promocyjne dotyczące projektu pn. „ Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W Spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście:
Ksiądz Dariusz Drężek -Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żarnowie
Pan Cezary Cieślukowski - Radny Sejmiku Woj. Podlaskiego, Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie,
Pan Bogdan Dyjuk - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,
Pan Jarosław Szlaszyński - Starosta Augustowski
oraz
Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy Augustów, Elżbieta Pszczoła-Sekretarz Gminy Augustów oraz pracownicy Urzędu Gminy Augustów, a także Pani Elżbieta Sierzputowska –Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów.
Przybyli również radni i sołtysi gminy Augustów a także mieszkańcy miejscowości Turówka.
Na początku uroczystości dokonano przecięcia wstęgi a następnie ks. Dariusz Drężek poświęcił obiekt.
W dalszej kolejności Pan Wójt Gminy powiedział: „Budynek świetlicy w Turówce został wzniesiony w roku 1978. Materiały pod budowę zakupiła Gmina Augustów, działkę gruntu pod budowę przekazał Pan Wacław Bujnowski. Wykończenie budynku nastąpiło z pieniędzy uzyskanych z zabaw za które wykonano min. podłogi, sufity. W wykończeniu tzn. roboty instalacyjne elektryczne, tynki wykonali uczniowie Szkoły Zawodowej Elektrycznej i Budowlanej w Augustowie.
Podkreślić trzeba bardzo mocno że przy budowie obiektu, wystaraniu się o materiały budowlane bardzo zaangażowany był Pan Izydor Wysocki, późniejszy Radny Rady Gminy Augustów.
W budynku świetlicy odbywały się spotkania mieszkańców, zabawy wiejskie. Po upływie lat korzystania z obiektu ulegał on zniszczeniu. W ubiegłym roku pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania i odnowienia pomieszczeń świetlicowych i całego budynku. Gmina Augustów złożyła więc wniosek o pomoc finansową do Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”. Wniosek ten uzyskał akceptację Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie’ i w dniu 10 stycznia 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Podlaskiego została podpisana umowa dotacji na ten projekt.
Celem projektu było tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.
Przyznana dotacja to 67 % kosztów kwalifikowanych zadania i stanowi kwotę 249.900 zł obejmującą środki Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 212.415 zł i środki budżetu Państwa w wysokości 37.485 zł.
Udział własny Gminy Augustów to kwota 123.159,05 zł.
Łączna wartość zadania 373.059,05 zł.
Projekt obejmował następujący zakres rzeczowy:
Roboty remontowe: roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne, wymiana dachu, roboty budowlane wewnętrzne, roboty zewnętrzne, zadaszenie nad wejściem, roboty sanitarne, elektryczne, zagospodarowanie terenu wokół budynku, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych – 345.233,18 zł brutto
Zakup wyposażenia: zakup okapu, kuchenki mikrofalowej, czajnika, lodówki, kuchenki gazowej, zabudowy kuchni, stołów i krzeseł, nagłośnienia - 27.825,87 zł brutto.
W wyniku realizacji tego zadania zatrudniona została osoba, która będzie sprawować opiekę nad obiektem a także zajmie się organizacją i animacją życia kulturalnego w Turówce.
W dalszej kolejności Pan Jarosław Szlaszyński wygłosił wykład historyczny na temat dziejów Turówki oraz tradycji rybackich w gminie Augustów.
Przybyli goście pogratulowali mieszkańcom Turówki oraz Wójtowi Gminy Augustów realizacji cennej inicjatywy jaką jest wyremontowanie świetlicy w Turówce, która z pewnością na długie lata posłuży mieszkańcom gminy Augustów.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Pszczoła

Data wytworzenia: 2019-01-30

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2019-01-30

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2019-01-30