Informacja o zakończeniu realizacji zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”.

Logo Logo Logo

Tytuł operacji: „ Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”


Cel operacji: Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce


Beneficjent: Gmina Augustów

 

Gmina Augustów w dniu 31.12.2018r. zakończyła realizację zadania pn. „ Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce” .
Projekt obejmował następujący zakres rzeczowy:
Roboty remontowe: roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne, wymiana dachu, roboty budowlane wewnętrzne, roboty zewnętrzne, zadaszenie nad wejściem, roboty sanitarne, elektryczne, zagospodarowanie terenu wokół budynku, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych – 345.233,18 zł brutto
Zakup wyposażenia: zakup okapu, kuchenki mikrofalowej, czajnika, lodówki, kuchenki gazowej, zabudowy kuchni, stołów i krzeseł, nagłośnienia - 27.825,87 zł brutto.
W wyniku realizacji tego zadania zatrudniona została osoba, która będzie sprawować opiekę nad obiektem a także zajmie się organizacją i animacją życia kulturalnego w Turówce.
Przyznana dotacja to 67 % kosztów kwalifikowanych zadania i stanowi kwotę 249.900 zł obejmującą środki Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w wysokości 212.415 zł i środki budżetu Państwa w wysokości 37.485 zł.
Udział własny Gminy Augustów to kwota 123.159,05 zł.
Łączna wartość zadania 373.059,05 zł.

Swietlica w Turówce

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Pszczoła

Data wytworzenia: 2019-01-30

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2019-01-30

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2019-01-30