OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 5 lutego 2020 r. /środa/ o godz. 10:00 odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w
Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 20 grudnia 2019 r. do 5 lutego 2020 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Augustów o przystąpieniu do wyborów uzupełniających listę ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie na kadencję od 2020 roku do 2023 roku.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
b) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2020 roku.
c) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
d) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.
e) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020.
f) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2027.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2020-01-29

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2020-01-29

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2020-01-29