OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 1 października 2019 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 marca 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 07 października 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00 odbędzie się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 28 sierpnia 2019 r. do 7 października 2019 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym.
b) w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym kancelarii Casus Noster z siedzibą w Lublinie.
c) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
d) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
7. Zamknięcie obrad Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-10-02

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2019-10-02