OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 maja 2019 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 marca 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2019 r. /środa/ o godz. 10:00 odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 29 maja 2019 r. do 26 czerwca 2019 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników.
b) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
7. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-06-18

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-18

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-06-18