Wyniki przetargów ogłaszanych przez Urząd Gminy Augustów do 2012 roku

WYNIKI PRZETARGÓW OGŁASZANYCH W ROKU 2012

1.Ogłoszenie o wyniku przetargu na  ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Augustów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

2.Ogłoszenie  o wyniku przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Augustów oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w okresie od 01 maja 2012r. do 30 kwietnia 2017roku

3.Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów w ciągu roku 2012.

4.Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie zadania " Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na terenie gminy Augustów".

5.Ogłoszenie o wyniku przetargu na  przebudowę następujących odcinków dróg gminnych:

   • Rzepiski – Komaszówka dł. 1000 m,
   • Pruska Wielka – Mazurki dł. 1000 m,
   • Netta Druga – Nowiny dł. 750 m,
   • dr. przez wieś Mazurki dł. 1000 m,
   • Bór – Gabowe Grądy dł. 500 m,
   • Rutki Nowe – Rutki Stare dł. 750 m.

6.Ogłoszenie o wyniku przetargu na  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Augustów. Odwołanie - Informacja o odwołaniu  -  Informacja o terminie posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2012 roku.

7.Ogłoszenie o wyniku przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Augustów – na finansowanie inwestycji realizowanych w 2012 roku.

8.Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej Topiłówka, Jabłońskie".

 

 

 

WYNIKI PRZETARGÓW OGŁASZANYCH W ROKU 2011

1.Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego JELCZ L090M.

2.Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów w ciągu roku 2011.

3.Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na następujących odcinkach dróg gminnych:

- nr 102621B przez wieś Jabłońskie (poprzeczna) dł. 1300 m,
- nr 102640B Bargłów - Netta I - Białobrzegi dł. 1100 m,
- nr 102642B Netta Folwark - Kanał Augustowski dł. 1000 m,
- nr 102644B Obuchowizna - Świderek dł. 650 m,
- Pruska Wielka - Grabowo dł. 1000 m,
- Wykonanie poboczy żwirowych na odcinku drogi gminnej Rzepiski - Komaszówka dł. 1150 m.

4.Ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Biernatki, Grabowo, Pruska Mała, Pruska Wielka.  Powiadomienie o dokonaniu ponownego wyboru oferty (08 czerwca 2011)

5.Ogłoszenie o wyniku prtzetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Augustów.

6.Ogłoszenie o wyniku przetargu na  wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku drogi gminnej nr 102625B Janówka – Mikołajówek oraz miejsc postojowych w m. Janówka.

7.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż dwóch samochodów strażackich marki ŻUK.

8.Ogłoszenie o wyniku przetargu na na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janówka, Mazurki.

9.Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego marki ŻUK.

10.Informacja o wyniku przetargu na dostawę energii elektrycznej.

11.Ogłoszenie o wyniku przetargu na  budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topiłówka, Jabłońskie.

 

     

 

 

WYNIKI PRZETARGÓW OGŁASZANYCH W ROKU 2010

1.Ogłoszenie o wyniku przetargu na na zakup i dostawę żużlu paleniskowego na teren Gminy Augustów w ciągu roku 2010.

2.Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów w ciągu roku 2010.

3.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy energii elektrycznej.

4.Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II - Netta II.

5.Ogłoszenie o wyniku przetargu dotyczącego dostawy energii elektrycznej.

6.Ogłoszenie o wyniku przetargu "Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo" - etap I ujęcie wody w miejscowości Janówka.

7.Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na następujących odcinkach dróg gminnych:
                             - nr 102621B przez wieś Jabłońskie (poprzeczna) dł. 1300 m,
                             - nr 102640B Bargłów - Netta I - Białobrzegi dł. 1100 m, 
                             - nr 102642B Netta Folwark - Kanał Augustowski dł. 1000 m,
                             - nr 102644B Obuchowizna - Świderek dł. 1000 m,
                             - Pruska Wielka - Grabowo dł. 1000 m,

                             - Rzepiski - Komaszówka dł. 1000 m

8.Wynik przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego.

9.Wynik przetargu na wyniesienie układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego poza szafy stacyjne na terenie Gminy Augustów.

10.Wynik przetargu na "Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo"etap II.

11.Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej.

12.Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

13.Ogłoszenie o wyniku przetargu "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego - dostawa fabrycznie nowych 8 samochodów ratowniczo-gaśniczych z dodatkowym wyposażeniem ratowniczym" ogłaszanego przez Wójta Gminy Jeleniewo.

14.Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości rolnych.

15.Ogłoszenie o wyniku przetargu na szkolenie kierowców.

 

 

  

 

WYNIKI PRZETARGÓW OGŁASZANYCH W ROKU 2009

1.Ogłoszenie o wyniku przetargu na na zakup i dostawę żużlu paleniskowego na teren Gminy Augustów w ciągu roku 2009.

2.Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów w ciągu roku 2009.

3.Ogłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Augustów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

4.Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 102635B Turówka - Żarnowo III - Żarnowo I od km 0+000 do km 7+550,27.

5.Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż samochodu FS Lublin ŻUK A06B.

6.Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż samochodu FS Lublin ŻUK A06B.

7.Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego na nieruchomości położone w miejscowościach: Topiłówka i Netta Pierwsza.

8.Ogłoszenia o wyniku przetargu na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinkach dróg gminnych - nr 102638B Żarnowo II – Netta II dł. 1000 m, - nr 102640B Bargłów – Netta I – Białobrzegi dł. 2000 m, - nr 102654B Ponizie – BSD Kolnica dł. 2117 m, - Rzepiski – Komaszówka dł. 1000m

9.Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta Pierwsza długości 745 m.

10.Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Kredyt na przebudowę drogi gminnej nr 102635B Turówka - Żarnowo III - Żarnowo I".

11.Ogłoszenie o wyniku przetargu na kredyt bankowy krótkoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 103635B Turówka-Żarnowo III-Żarnowo I"

12.Ogłoszenie o wyniku przetargu na utrzymanie i eksploatację urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Augustów.

 

WYNIKI PRZETARGÓW OGŁASZANYCH W ROKU 2008

1.Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę żużlu paleniskowego na teren Gminy Augustów w ciągu roku 2008

2.Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości.

3.Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i dostawę pospółki do remontu dróg gruntowych.

4.Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biernatki dł. 1700m.

5.Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta Pierwsza długości 1397 m.

6.Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 102654B Ponizie – BSD Kolnica dł. 2117m.

7.Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę przepustu pod koroną drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II.

8.Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej zbiorczej sieci kanalizacyjnej miejscowości Janówka.

9.Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę wraz z transportem do remizy OSP w Topiłówce, lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego do 3,5 t. na bazie furgonu z napędem 4 x 2.

10.Ogłoszenie o wyniku przetargu na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II - Netta II dł. 756,08m.

11.Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku drogi gminnej nr 102626B Grabowo – Biernatki dł.1700m.

12.Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych na odcinkach dróg gminnych : - nr 102637B Żarnowo - dr. Rezowa dł.3500 m, - nr 102646B przez wieś Osowy   Grąd dł. 440 m.

13.Ogłoszenie o wyniku przetargu na kredyt bankowy długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Grabowo - Biernatki".

 

WYNIKI PRZETARGÓW OGŁASZANYCH W ROKU 2007

1.Ogłoszenie o wyniku przetargu na Utrzymanie i eksploatację urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Augustów.

2.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę wodociągu zbiorczego z przyłączami dla wsi Kolnica, Rzepiski, Komaszówka, Twardy Róg.

3.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na kredyt bankowy długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Wykonanie nawierzchni bitumicznej i uzupełnienie poboczy na drodze gminnej Janówka – Pruska”.

4.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na kredyt bankowy długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa wodociągu Rzepiski – Komaszówka”.

5.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę wodociągu grupowego z przyłączami dla wsi Żarnowo Pierwsze - Droga Borowa.

6.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej nr 102626B Biernatki - Grabowo długości 1700 mb.

7.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej nr 102640B w miejscowości Netta Pierwsza długości 3000 mb.

8.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej nr 102654B Ponizie - BSD Kolnica długości 2000 mb.

9. Wynik przetargu na realizację zadania gminy w zakresie rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

10. Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Biernatki.

11. Wynik przetargu na przebudowę drogi gminnej Nr 102635B Turówka - Żarnowo III - Żarnowo I.

12. Wynik przetargu na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinkach dróg gminnych: 1)nr 102639B Żarnowo II – Uścianki dł. 2160 m; 2) nr 102637B Żarnowo dr. „Rezowa” dł. 365m

13. Wynik przetargu na przebudowę dwóch przepustów pod koroną drogi gminnej nr 102638B Żarnowo II – Netta II.

14. Wynik przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych.

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2006-06-14

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2017-02-13

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2006-06-14