Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoWójt Gminy Augustów informuje o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Augustów, zwanych dalej "warunkami".
Podstawa prawna: art. 13 - 15 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016, poz. 352), zwanej dalej „ustawą”.

Warunek 1

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego ma obowiązek informowania o źródle oraz czasie wytworzenia i pozyskania tej informacji oraz o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy, jeżeli jest znany.

Warunek 2

Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, spoczywa na nim obowiązek informowania o przetworzeniu tej informacji.


Warunek 3

Wójt Gminy Augustów  nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji sektora publicznego, udostępnionych podmiotowi ponownie wykorzystującemu je w postaci pierwotnej.

Jednocześnie informuje się, że:

1. Przy obliczaniu opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, uwzględniane będą przesłanki określone w art. 16 – 20 ustawy, w szczególności związane z wyceną kosztów przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 21 i nast. ustawy.
2. W przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania lub określenia wysokości opłaty, zainteresowanym podmiotom przysługują środki prawne określone w art. 25 ustawy.


Wójt Gminy Augustów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2016-10-26

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2016-10-26