Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Do końca 2015 roku nie wpłynęły żadne zgłoszenia do organów gminy od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową dotyczące procesu stanowienia prawa.


 

 

Zarządzenie Nr OR.0050.153.2016 Wójta Gminy Augustów z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Augustów wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.


 

ROK 2016

1.Wójt Gminy Augustów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 7 lipca 2016r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty Artura Brylikowskiego zarejestrowanego pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House w sprawie wydania informacji o zarządzeniu wewnętrznym.   Informacja dotycząca wniosku w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Pszczoła

Data wytworzenia: 2016-07-09

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2017-09-19

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2016-07-09