XV-Sesja

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 19 maja 2020 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.)  zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020 r. /środa/ o godz. 1000 odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów  w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 10 marca 2020 roku do 27 maja 2020 roku.
  1. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
 • Dokument Ocena zasobów pomocy społecznej z uwagi na obszerną zawartość tekstową jest dostępny na stronie internetowej Gminy Augustów.
 1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Augustów za 2019 rok.
 • Raport o stanie Gminy jest dostępny na stronie internetowej Gminy Augustów.
 1. Przyjęcie Sprawozdań:
 2. a) z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Augustów za 2019 rok;
 3. b) z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów za 2019 rok;
 4. c) z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów za 2019 rok;
 5. d) z działalności Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
 7. a) zmieniająca Uchwałę Nr III/8/10 Rady Gminy Augustów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków lokalnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 8. b) zmieniająca uchwałę Nr X/86/08 Rady Gminy Augustów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
 9. c) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Augustów;
 10. d) w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Augustów i jej jednostkom organizacyjnym;
 11. e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Augustów;
 12. f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Augustów;
 13. g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Augustów;
 14. h) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G;
 15. i) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020;
 16. j) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2027.
 17. Wolne wnioski.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 19. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                   Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2020-05-20

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-05-20

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2020-05-20