OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 marca 2019 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.) zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2019 r. /piątek/ o godz. 1000 odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 01 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 roku.
4. Przyjęcie sprawozdań:
a) z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie za rok 2018.
b) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Szkół Gminy Augustów za rok 2018.
c) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Białobrzegi
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Biernatki
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Bór
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Chomontowo
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Czarnucha
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Gabowe Grądy
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Gliniski
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Grabowo Kolonie
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Grabowo
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Jabłońskie
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Janówka
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Jeziorki
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Kolnica BSD
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Kolnica
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Komaszówka
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Mazurki
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Mikołajówek
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Netta Pierwsza
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Netta Druga
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Netta Folwark
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Osowy Grąd
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Ponizie
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Posielanie
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Promiski
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Pruska Mała
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Pruska Wielka
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Rutki Nowe
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Rutki Stare
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Rzepiski
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Świderek
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Topiłówka
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Turówka
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Uścianki
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Żarnowo Pierwsze
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Żarnowo Drugie
- w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa wsi Żarnowo Trzecie
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie Statutu Gminy Augustów.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i nadania Statutu.
c) w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
d) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów.
e) w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieci publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Augustów.
f) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów.
g) w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019r.
h) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.
7. Sprawy różne.
8. Oświadczenia radnych i sołtysów.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10 . Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-03-22

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-03-22

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-03-22