OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 listopada 2018 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 r. /czwartek/ o godz. 10:00 odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie doraźnej Komisji Statutowej.
4. Ustalenie wysokości diet radnym, przewodniczącemu rady i jego zastępcom, przewodniczącym stałych komisji rady oraz sołtysom – podjęcie uchwały
5. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.
- podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Augustów w roku szkolnym 2017/2018.
7. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny żyta ustalonej przez Prezesa GUS do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.
8. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały - w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2018.
10. Sprawy różne
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-11-27