OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 października 2019 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 marca 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 29 października 2019 r. /wtorek/ o godz. 10:00 odbędzie się X zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 7 października 2019 r. do 29 października 2019 roku.
4. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny żyta ustalonej przez Prezesa GUS do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
5. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2020.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020r.
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020r.
c) w sprawie odrzucenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Promiski.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-10-25

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-10-25

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-10-25