OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 15 października 2018 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.) zawiadamiam, że w dniu 19 października 2018 r. /piątek/ o godz. 10:00 odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.
c) w sprawie zmiany w budżecie gminy Augustów na rok 2018.
d) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
6. Oświadczenia radnych i sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
8 . Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-10-15

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-10-15

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-10-15