Zaświadczenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Informujemy, iż od 2020 r. zaświadczenia dotyczące oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia będą wydawane przez Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów a nie jak dotychczas przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie.
Osoby wykorzystujące wodę pochodzącą z wodociągów gminnych w prowadzonej przez siebie działalności, udając się do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej po w/w zaświadczenie będą odsyłane do właściwych im podmiotów zarządzających wodociągami.
Informujemy również, że na stronie Urzędu Gminy Augustów publikowane są oceny sanitarne wody z wodociągów gminnych.
W celu uzyskania zaświadczenia należy wypełnić wniosek, oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy Augustów nr 74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
Dokumenty można składać w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów pok. nr 29
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017., poz. 2294 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
- Kodeks postępowania administracyjnego – art.217 k.p.a.( Dz. U. z 2018r. poz. 2096);

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o jakości wody w formacie edytowalnym (.docx)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o jakości wody w formacie .pdf.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Truszkowski

Data wytworzenia: 2020-01-28

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2020-01-28

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2020-01-28