Gminna Komisja Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  

Gminny Program Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tekst jednolity wg stanu na dzień 29 grudnia 2009.

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Augustów na lata 2008-2018.

  

Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2012

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Dytkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2009-12-01

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2010-07-06

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2009-12-01