Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 

Wybory samorządowe 2014

1.Wybory samorządowe 2014 - serwis aktualności Państwowej Komisji Wyborczej.

2.Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

3.Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

4.Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

5.Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

6.Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

7.Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów.

8.Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.

9.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10.Informacja Wójta Gminy Augustów o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

11.Obwieszczenie Starosty Augustowskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach.

12.Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach.

13.Obwieszczenie Wójta Gminy Augustów o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach.

14.Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie i godzinach dyżurowania.

15.Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowie.

16.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Augustowie w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów.

17.Obwieszczenie Wójta Gminy Augustów z dnia 08 października 2014 roku o obwodach głosowania.

18.Komunikat Komisarza Wyborczego o publicznym losowaniu nimerów w dniu 21 października 2014 roku.

19.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Augustów bez głosowania.

20.Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych.

21.Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o losowaniu numerów list kandydatów.

22.Informacja firmy Orange Polska o niewyrażeniu zgody na umieszczanie obwieszczeń na urządzeniach technicznych.

23.Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych.

24.Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczej.

25.Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o siedzibach i składach.

26.Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 16 listopada 2014 roku.

27.Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej.

28.Protokół wyników głosowania na wójta Gminy Augustow.

29.Protokół wyników wyborów do Rady Gminy Augustow.

30.Protokół z obsadzenia mandatu radnego bez głosowania.

31.Zestawienie wyników głosowania w okregach 1-5.

32.Zestawienie wyników głosowania w okregach 6-10.

33.Zestawienie wyników głosowania w okregach 11-15.

34.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin w dniu 01 grudnia 2014 roku.


 

Metryka strony

Udostępniający: UG Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2014-03-07

Data modyfikacji: 2014-11-26

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2014-03-07