REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 06 WRZEŚNIA 2015 ROKU

1.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

2.Informacja o uprawnieniach  niepełnosprawnych  osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień  6 września  2015 r.

3.Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym  obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

4.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

5.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

6.Zarządzenie OR.0050.58.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

7.Obwieszczenie Wójta Gminy Augustów o numerach i granicach obwodów głosowania.

8.Informacja Wójta Gminy Augustów o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum.

9.Zarządzenie Wójta Gminy Augustów w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do Spraw Referendum do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 06 września 2015 roku.

Metryka strony

Udostępniający: UG Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2015-06-24

Data modyfikacji: 2015-08-13

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2015-06-24