ZARZĄDZENIE NR OR.0050.94.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2019r., poz. 684. poz. 1504 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Augustów, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów, wyznaczam tablice ogłoszeń umieszczone w sołectwach na terenie Gminy Augustów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Augustów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-10-02

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-10-02