ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.67.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) § 12 pkt 4 i 5 uchwały nr VII/90//2019 Rady Gminy Augustów z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2019 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:
a) Zwiększyć planowane dochody o 6.962zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
b) Zwiększyć planowane wydatki o 6.962zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§2. Dokonać przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 19.184,36zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 30.860.942,85 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 27.696.422,85 zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.137.730,05 zł;
2) plan wydatków ogółem 34.418.190,11 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.647.447,11 zł,
- majątkowe w wysokości 7.770.743,00 zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.137.730,05 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

  • 67-2019.pdf (PDF, 186,07 KB)

    Kompletna treść Zarządzenia w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2019-07-03

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-07-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-07-03