ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.55.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 maja 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 uchwały nr VI/83/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019 zarządzam, co następuje:
§1. 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2019 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:
a) Zwiększyć planowane dochody o 1.156,28zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
b) Zwiększyć planowane wydatki o 1.156,28zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 30.805.197,85 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 27.640.677,85 zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.106.401,05 zł;
2) plan wydatków ogółem 34.362.445,11 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.597.702,11 zł,
- majątkowe w wysokości 7.764.743,00 zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.106.401,05 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

  • 55-2019.pdf (PDF, 173,41 KB)

    Kompletna treść Zarządzenia w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2019-05-31

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-05-31

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-05-31