ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.53.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) § 12 pkt 4 uchwały nr V/74/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§1. 1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2019 rok w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu państwa:
a) Zwiększyć planowane dochody o 18.700zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
b) Zwiększyć planowane wydatki o 18.700zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonać zmian budżetu gminy na 2019 rok w zakresie zwrotu dotacji otrzymanych z budżetu państwa:
a) Zwiększyć planowane dochody o 1.693,87zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
b) Zwiększyć planowane wydatki o 1.693,87zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 6.186,12zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 30.804.041,57 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 27.639.521,57 zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.105.244,77 zł;
2) plan wydatków ogółem 33.919.132,83 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.551.389,83 zł,
- majątkowe w wysokości 7.367.743,00 zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 8.105.244,77 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

  • 53-2019.pdf (PDF, 196,15 KB)

    Kompletna treść Zarządzenia w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2019-05-29

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-05-29

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-05-29