ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.35.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie § 12 pkt 4 uchwały nr IV/29/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 6.336 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 29.888.273,93 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.723.753,93 zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.199.342,00 zł;
2) plan wydatków ogółem 32.924.589,19 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 25.611.624,19 zł,
- majątkowe w wysokości 7.312.965,00 zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.199.342,00 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

  • 35-2019.pdf (PDF, 167,33 KB)

    Kompletna treść Zarządzenia w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2019-03-12

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-03-12

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-03-12