ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.18.2019 WÓJTA GMINY AUGUSTÓW z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.18.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 16 stycznia 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonać zmian budżetu gminy na 2019 rok w zakresie zwrotu dotacji otrzymanych z budżetu państwa:
1) Zwiększyć planowane dochody o 261,04zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Zwiększyć planowane wydatki o 261,04zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 29.974.086,28 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.809.566,28 zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.198.786,00 zł;
2) plan wydatków ogółem 30.216.827,63 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 25.206.607,63 zł,
- majątkowe w wysokości 5.010.220,00 zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.198.786,00 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

  • 18-2019.pdf (PDF, 173,07 KB)

    Kompletna treść Zarządzenia w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2019-01-18

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-01-18

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-01-18