ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.16.2019
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 8 stycznia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§1. Rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5.416 zł przeznacza się na wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo -1.200zł oraz w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 4.216zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 29.973.825,24 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 26.809.305,24 zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł,
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.198.786,00 zł;
2) plan wydatków ogółem 30.216.566,59 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 25.206.346,59 zł,
- majątkowe w wysokości 5.010.220,00 zł,
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 7.198.786,00 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

  • 16-2019.pdf (PDF, 166,44 KB)

    Kompletna treść zarządzenia w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2019-01-09

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-01-09

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-01-09