ZARZĄDZENIE NR OR.0050.143.2020
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 684. poz. 1504 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na obszarze Gminy Augustów, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczam tablice ogłoszeń umieszczone w sołectwach na terenie Gminy Augustów.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Augustów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2020-02-06

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2020-02-06

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2020-02-06