ZARZĄDZENIE NR OR.0050.341.2018
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 16 sierpnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam konkurs przeprowadzony w dniu 14.08.2018 r. na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.330.2018 Wójta Gminy  Augustów z dnia 28 czerwca 2018 r., w wyniku którego wyłonionym kandydatem została Pani Wiesława Okrągła.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Buksiński

Załączniki do treści

  • 341-2018.pdf (PDF, 137,7 KB)

    Treść Zarządzenia w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Zuzanna Rogucka

Data wytworzenia: 2018-08-20

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-08-20

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-08-20