Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON

 

Informacja dotycząca pobierania opłaty skarbowej za potwierdzanie za zgodność z oryginałem faktur VAT

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z przepisami części II załącznika do ww. ustawy, jako zaświadczenia traktuje się m.in.: poświadczenia zgodności kopii dokonywane przez organy administracji samorządowej. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 14 października 2011 r. znak PL/LM/835/16/JGR/11/AE-3658), potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta, kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych, dokonywane na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

 

 

Szczegółowe informacje o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zawarte są w poniższych załącznikach:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów.

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2006-08-24

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2006-08-24

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-01-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2006-08-24