Wykaz Sołectw

Sołectwa tworzy Rada Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy. Organizacje i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1. Nazwę i obszar jednostki pomocniczej.

2.Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,

3.Organizacje i zadania organów jednostek pomocniczych,

4.Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5.Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie. Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

1) sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,

2) rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy i Wójt. Więcej informacji w Statutach Sołectw i Statucie Gminy.

Na terenie Gminy Augustów znajduje się  36 sołectw, w których funkcje sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

Wykaz Sołtysów Gminy Augustów

L.p.

Sołectwo

Sołtys

Nr tel.

adres email

1.

Białobrzegi  (Statut sołectwa)

Frąckiewicz Małgorzata Maria

87 64 498 59

2.

Biernatki (Statut sołectwa)

Rybicki Rafał

669 387 327

3.

Bór (Statut sołectwa)

Piźlecki Waldemar

697 703 222

501 460 864

4.

Chomontowo (Statut sołectwa)

Zawadzki Zdzisław

87 64 49 471

5.

Czarnucha (Statut sołectwa)

Łaniewski Krzysztof

883 833 167

6.

Gabowe Grądy (Statut sołectwa)

Ancipow Zofia

608 759 845

7.

Gliniski (Statut sołectwa)

Roszkowski Arkadiusz

87 64 49 005

515 235 169

arekr1985@wp.pl

8.

Grabowo Kolonie (Statut sołectwa)

Banaszewska Dorota

794 785 056

697 524 041

soltysgrabowo@wp.pl

9.

Grabowo  (Statut sołectwa)

Galicki Jerzy

785 989 891

10.

Jabłońskie (Statut sołectwa)

Kowalewski Bogdan

87 64 49 420

667 266 903

11.

Janówka (Statut sołectwa)

Szczepański Michał

668 355 997

12.

Jeziorki (Statut sołectwa)

Chmielewski Ryszard

87 64 42 152

600 601 728

13.

Kolnica (Statut sołectwa)

Dawidowicz Wojciech

87 64 49 257

516 870 078

14.

Kolnica BSD (Statut sołectwa)

(Uchwała w sprawie utworzenia sołectwa Kolnica BSD)

Banaś Jadwiga

87 64 49 106

506 215 169

jadwiga-banas@wp.pl

15.

Komaszówka (Statut sołectwa)

Koronkiewicz Stanisław

504 155 791

16.

Mazurki (Statut sołectwa)

Łozowski Krzysztof

510 938 615

17.

Mikołajówek (Statut sołectwa) 

Harasim Marek

87 64 49 453

18.

Netta Pierwsza (Statut sołectwa)

Smoleński Tadeusz

87 64 31 874

721 294 718

19.

Netta Druga (Statut sołectwa) 

Pieńczykowski Marek

87 64 47 968

781 334 361

20.

Netta Folwark (Statut sołectwa)

Ziarko Krzysztof

87 64 24 365

509 053 121

21.

Osowy Grąd (Statut sołectwa)

Maksimowski Wacław

87 64 49 041

22.

Ponizie (Statut sołectwa)

Jagłowski Antoni

87 64 49 286

691 384 416

kurnikponizie@wp.pl

23.

Posielanie (Statut sołectwa)

Pietruliński Zbigniew

87 56 24 042

515 137 802

szwagier711@wp.pl

24.

Promiski (Statut sołectwa)

Kozłowska Marianna

87 64 49 093

512 127 084

25.

Pruska Mała (Statut sołectwa)

Topolski Tadeusz

87 64 49 448

5023840620

26.

Pruska Wielka (Statut sołectwa)

Klekotko Marek

87 64 49 302

665 582 742

27.

Rutki Nowe (Statut sołectwa)

Chmielewska Bożena

87 64 42 066

507 124 462

28.

Rutki Stare (Statut sołectwa)

Dębski Jerzy

87 64 42 028

663 416 882

29.

Rzepiski (Statut sołectwa)

Hofman Iwona

87 64 49 223

505 435 402

30.

Świderek (Statut sołectwa)

Ślużyński Leszek Jarosław

87 64 49 095

601 413 431

31.

Topiłówka (Statut sołectwa)

Kulbacka Danuta

87 64 49 513

32.

Turówka (Statut sołectwa)

Ostrowska Halina

516 738 610

33.

Uścianki (Statut sołectwa)

Pieńczykowski Paweł

512 509 815

34.

Żarnowo Pierwsze (Statut sołectwa)

Sawicki Andrzej

602 622 906

35.

Żarnowo Drugie  (Statut sołectwa)

Klukowski Jan

87 64 36 990

36.

Żarnowo Trzecie (Statut sołectwa)

Zyskowski Piotr

669 560 111

 

 

 

----Wykaz sołtysów kadencji 2011-2015----

----Wykaz sołtysów kadencji 2007-2011----

----Wykaz sołtysów kadencji 2003-2007----

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Janina Wronko

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Augustów

Data wytworzenia: 2003-12-11

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2003-12-11

Data modyfikacji: 2017-09-25

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2003-12-11