Wykaz Sołectw

Sołectwa tworzy Rada Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy. Organizacje i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1. Nazwę i obszar jednostki pomocniczej.

2.Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,

3.Organizacje i zadania organów jednostek pomocniczych,

4.Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

5.Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie. Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

1) sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,

2) rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy i Wójt. Więcej informacji w Statutach Sołectw i Statucie Gminy.

Na terenie Gminy Augustów znajduje się  36 sołectw, w których funkcje sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

Wykaz Sołtysów Gminy Augustów

L.p.

Sołectwo

Sołtys

1.

Białobrzegi  (Statut sołectwa)

Cichy Bartosz

2.

Biernatki (Statut sołectwa)

Rybicki Rafał

3.

Bór (Statut sołectwa)

Piźlecki Waldemar

4.

Chomontowo (Statut sołectwa)

Kalinowski Wacław

5.

Czarnucha (Statut sołectwa)

Łaniewski Krzysztof

6.

Gabowe Grądy (Statut sołectwa)

Fiodorow Włodzimierz

7.

Gliniski (Statut sołectwa)

Roszkowski Arkadiusz

8.

Grabowo Kolonie (Statut sołectwa)

Banaszewska Dorota

9.

Grabowo (Statut sołectwa)

Galicki Jerzy

10.

Jabłońskie (Statut sołectwa)

Basałaj Tomasz

11.

Janówka (Statut sołectwa)

Kozłowski Marek

12.

Jeziorki (Statut sołectwa)

Chmielewski Ryszard

13.

Kolnica (Statut sołectwa)

Dawidowicz Wojciech

14.

Kolnica BSD (Statut sołectwa)

(Uchwała w sprawie utworzenia sołectwa Kolnica BSD)

Banaś Jadwiga

15.

Komaszówka (Statut sołectwa)

Koronkiewicz Stanisław

16.

Mazurki (Statut sołectwa)

Łozowski Krzysztof

17.

Mikołajówek (Statut sołectwa)

Harasim Marek

18.

Netta Pierwsza (Statut sołectwa)

Smoleński Tadeusz

19.

Netta Druga (Statut sołectwa)

Pieńczykowski Mateusz

20.

Netta Folwark (Statut sołectwa)

Ziarko Krzysztof

21.

Osowy Grąd (Statut sołectwa)

Maksimowski Wacław

22.

Ponizie (Statut sołectwa)

Jagłowski Antoni

23.

Posielanie (Statut sołectwa)

Pietruliński Zbigniew

24.

Promiski (Statut sołectwa)

Kozłowska Marianna

25.

Pruska Mała (Statut sołectwa)

Topolski Tadeusz

26.

Pruska Wielka (Statut sołectwa)

Klekotko Marek

27.

Rutki Nowe (Statut sołectwa)

Chmielewska Bożena

28.

Rutki Stare (Statut sołectwa)

Dębski Jerzy

29.

Rzepiski (Statut sołectwa)

Hofman Iwona

30.

Świderek (Statut sołectwa)

Ślużyński Leszek Jarosław

31.

Topiłówka (Statut sołectwa)

Kulbacka Danuta

32.

Turówka (Statut sołectwa)

Ostrowska Halina

33.

Uścianki (Statut sołectwa)

Pieńczykowska Krystyna

34.

Żarnowo Pierwsze (Statut sołectwa)

Wasilewski Janusz

35.

Żarnowo Drugie (Statut sołectwa)

Klukowski Jan

36.

Żarnowo Trzecie (Statut sołectwa)

Kowalewski Maciej

 

 

 

----Wykaz sołtysów kadencji 2015-2019----

----Wykaz sołtysów kadencji 2011-2015----

----Wykaz sołtysów kadencji 2007-2011----

----Wykaz sołtysów kadencji 2003-2007----

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Janina Wronko

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Augustów

Data wytworzenia: 2003-12-11

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2003-12-11

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-04-12

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2003-12-11